Polowanie na dziki jest zdecydowanie najbardziej popularnym polowaniem w Polsce. Wynika to z tego, że dzik występuje powszechnie na terenie całego kraju, jest go w obwodach łowieckich bardzo dużo, poluje się na niego prawie cały rok, oraz ponieważ jest jedynym grubym zwierzem (poza drapieżnikami), na którego można polować w nocy.

Gdzie?
Dzik szczególnie licznie występuje w pobliżu rejonów silnie zagospodarowanych rolniczo to znaczy w zachodniej i północnej części kraju jednak ostatnimi laty można zaobserwować dużą ekspansję w kierunku wschodniej granicy.

Jak?
Na dziki poluje się w zasadzie na 2 sposoby: indywidualnie oraz podczas polowań zbiorowych na zwierzynę grubą, które będzie dokładniej opisane w następnym rozdziale. Indywidualnie na dziki można polować z zasiadki lub z podchodu, jednak najbardziej efektywną i emocjonującą metodą polowania jest podchód dzików nocą. Dzik jest zwierzęciem żerującym najintensywniej w nocy, dlatego w dobrych obwodach łowieckich szansa na udane polowanie przy pełni księżyca jest bardzo duża. Przy sprzyjającym wietrze i układzie terenu można watahę podejść bardzo blisko, co jest naprawdę niezwykłym przeżyciem. Na dobrze przygotowanym polowaniu, podczas 5 dni pobytu można się spodziewać od 3-8 strzelonych dzików na myśliwego. Większość strzelanych dzików będzie w przedziale wagowym 30-60 kg. Duże trofealne odyńce się w Polsce zdarzają, ale nie ma gwarancji na to, że się takie na polowaniu spotka.

Kiedy?
Na dziki poluje się w zasadzie przez cały rok z wyjątkiem miesiąca marca. Sezon zaczyna się 1 kwietnia i trwa do końca lutego. Wyjątek stanowią lochy, na które termin polowania przypada od 15 sierpnia do 15 stycznia. Polowania zbiorowe na dziki są dopuszczalne w terminie od 1 października do 15 stycznia.