Jeleń byk jest zwierzem głęboko zakorzeniony w Polskiej tradycji łowieckiej i obdarzany przez myśliwych szczególnym szacunkiem. Wybrano go na symbol Polskiego Związku Łowieckiego a jego trofeum jest powodem do wielkiej dumy każdego prawdziwego myśliwego. Polska ze względu na urozmaicony krajobraz, bardzo dobry stan populacji jelenia, daje myśliwym przyjeżdżającym z zagranicy bardzo wiele ciekawych możliwości polowania na jelenie byki.

Gdzie?
Jeleń występuje w zasadzie na terenie całej Polski jednak widoczne są tendencje do większej lub mniejszej koncentracji. Najwięcej jeleni jest zdecydowanie w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, lubuskim i podkarpackim. W Polsce można zaobserwować dość duże zróżnicowanie pod kątem jakości trofeów, dzięki czemu każdy myśliwy znajdzie coś na swoją kieszeń. W większości obwodów łowieckich średnia waga trofeów jeleni byków waha się między 4 a 6 kg. Byki o trofeach powyżej 9 kg należą do rzadkości, ale zdarzają się każdego roku w dobrych łowiskach w szczególności na terenie Mazur, Bieszczad.

Kiedy?
Na jelenie byki w Polsce poluje się od 21 sierpnia do końca lutego, jednak zdecydowanie najlepszym i najpiękniejszym terminem polowania jest okres rykowiska, który przypada zwykle na drugą połowę września. Mogą tutaj pojawić się przesunięcia w terminie w zależności od regionu i panujących w danym momencie warunków pogodowych. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wrzesień zwykle bywa miesiącem, kiedy to las jest bardzo intensywnie penetrowany przez grzybiarzy, co bywa dużym problem w wielu obwodach łowieckich. Bardzo często, gdy jest zbyt duży ruch w lesie, byki wynoszą się na tereny niedostępne dla grzybiarzy jak bagna, gęsto porośnięte nadbrzeża rzek czy rezerwaty przyrody.

Jak?
Polowanie na jelenie byki w czasie rykowiska jest jednym z najpiękniejszych przeżyć myśliwskich jakie można sobie wyobrazić. Na byki w czasie rykowiska poluje się często z ambon, ale zdecydowanie bardziej emocjonującą metodą polowania jest podchód. Przy sprzyjającym wietrze zdarzają się sytuacje, w których do byka można podejść dość blisko. Bardziej doświadczeni myśliwi mogą próbować wabić byka naśladując odgłos jego rywala. Trzeba jednak mieć w tym duże doświadczenie ponieważ ton wabienia powinno się dostosować do tonu ryczącego byka, którego pragniemy zwabić a to nie jest łatwe… Myśliwi z dużą praktyką są w stanie ocenić szacunkowy wiek jelenia po jego głosie. Byki najintensywniej ryczą pod wieczór, w nocy i nad ranem. Polskie przepisy zabraniają polowania na jelenie w nocy więc myśliwy ma do dyspozycji wyjście poranne i wieczorne. Niestety siła rykowiska jest w dużym stopniu uzależniona od pogody. Byki najchętniej ryczą gdy jest chłodniej, wskazany nawet jest lekki przymrozek. Jeżeli jest zbyt ciepło, rykowisko może być bardzo słabe i ciche.