Polowanie na rogacze jest jednym z najbardziej popularnych polowań, które organizuje się na terenie Polski. Swoją popularność zawdzięcza temu, że jest to polowanie bardzo przyjemne, lekkie, w ładnej scenerii oraz charakteryzujące się dużą szansą powodzenia. Bardzo dobry stan populacji sarny sprawia, że myśliwi każdego dnia mają wiele szans na strzelenie rogaczy, które ich interesują. Poza tym Polska jest wciąż krajem konkurencyjnym cenowo w stosunku do innych regionów europy oferujących tego typu polowanie.

Gdzie?
W Polsce każdy myśliwy znajdzie polowanie dopasowane do jego możliwości finansowych. Są obwody, gdzie występują rogacze stosunkowo słabe czyli w przedziale 200-300 gr, średnie w przedziale 250-350 gr oraz bardzo mocne czyli o wadze w przedziale 300-500 gr. Oczywiście w najlepszych łowiskach każdego roku zdarzają się bardzo silne rogacze znacznie przekraczające 500 gr.

Kiedy?
Na rogacze w Polsce poluje się w terminie od 11 maja do 30 września, jednak są dwa okresy, podczas których wyniki polowań są najlepsze: 1. Na początku sezonu polowania na rogacze tj. w drugiej połowie maja, kiedy to rogacze wychodzą na świeże zielone trawy. W tym czasie roślinność na polach jest jeszcze stosunkowo niska dzięki czemu sarna jest bardzo dobrze widoczna, co bardzo pomaga w efektywnym polowaniu. 2. Podczas rui, która odbywa się zwykle pod koniec lipca i na początku sierpnia. Walczące i konkurujące między sobą rogacze dają się w tym okresie wabić co czyni to polowanie bardzo ekscytującym. W tym okresie jest znacznie większa szansa strzelenia starszych i mocniejszych rogaczy, które są wtedy bardzo aktywne.

Jak?
Na rogacze poluje się zazwyczaj nad ranem oraz pod wieczór. Rankiem najczęściej poluje się z podjazdu, czyli penetrując różne zakątki obwodu łowieckiego samochodem. Następnie po zlokalizowaniu odpowiedniego osobnika zwykle stosuje się podejście. Przy tego typu polowaniu często myśliwy musi szybko podejmować decyzję o strzale, co sprawia, że jest to metoda dość emocjonująca. Wieczorem zazwyczaj poluje się czekając na ambonach, czyli specjalnych wieżyczkach usytuowanych w miejscach gdzie rogacze lubią wychodzić na żer. Jest to spokojniejsza metoda polowania ponieważ myśliwy ma dużo więcej czasu na obserwacje i oddanie celnego strzału.