Polska jest jednym z ciekawszych miejsc w Europie, gdzie można zorganizować udane polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą. Zabronione jest tutaj polowanie w grodzonych obwodach co sprawia, że polowanie odbywa się tylko w naturalnych warunkach przyrodniczych. Jest to z jednej strony bardzo interesujące dla wszystkich miłośników prawdziwego polowania, ale z drugiej strony obarczone pewnym ryzykiem związanym z nieprzewidywalnością rezultatów polowania. Oczywiście w dobrze zagospodarowanych obwodach szansa na dobry wynik jest zawsze duża.
W trakcie polowania zbiorowego można polować na jelenie byki, łanie i cielęta, wszystkie dziki, sarny oraz drapieżniki takie jak lisy, borsuki, jenoty i kuny. W niektórych obwodach łowieckich do odstrzału mogą być przeznaczone również daniele byki, łanie i cielęta.
Należy zwrócić uwagę na to jakie zwierzęta są dopuszczone do odstrzału w czasie polowania zbiorowego na terenie danego obwodu łowieckiego, ponieważ nie wszędzie poluje się na jelenie, daniele czy sarny. Te wszystkie elementy będą miały wpływ na ostateczną cenę polowania.

Jak?
Polowanie zbiorowe polega na pędzeniu różnych zakątków lasu z psami i naganiaczami, w celu wypłoszenia zwierzyny na ustawionych na odpowiednich stanowiskach myśliwych. W ciągu dnia przeprowadza się średnio 7-10 pędzeń w zależności od charakterystyki terenu, zdolności organizacyjnych prowadzącego, oraz wyników polowania. Na dobrze zorganizowanym polowaniu zbiorowym powinno być minimum tylu naganiaczy co myśliwych, poza tym 3-5 psów do płoszenia zwierzyny oraz minimum 1 pies służący do dochodzenia postrzałków. Zgodnie z tradycją myśliwską w Polsce po zakończeniu polowania powinien być przygotowany pokot, czyli ułożenie zwierzyny w specjalnie przygotowanym do tego miejscu, oraz oddanie jej szacunku poprzez grę na rogu myśliwskim oraz przemówienie prowadzącego polowanie.

Gdzie?
Zbiorowo na zwierzynę grubą poluje się w zasadzie na terenie całej Polski, jednak istnieją regiony gdzie rezultaty polowań są znacznie lepsze. Ale uwaga! Dobry teren nie oznacza automatycznie udanego polowania zbiorowego. Zdarza się bowiem, że w teoretycznie dobrze zagospodarowanym obwodzie polowanie wychodzi słabo. Tutaj zwykle powód jest jeden – polowanie nie zostało w odpowiedni sposób przygotowane i przeprowadzone.
W dobrze zorganizowanych obwodach łowieckich można się spodziewać wyniku polowania na poziomie 1 grubego zwierza na 1 myśliwego dziennie. To znaczy na przykład przy optymalnej grupie 10 myśliwych polujących przez 3 dni można liczyć na strzelenie przez całą grupę ok 30 szt grubej zwierzyny.

Kiedy?
Zgodnie z kalendarzem polowań polowania zbiorowe mogą się odbywać w terminie od 1 października do 15 stycznia. Każdy z miesięcy ma swoje plusy i minusy, jednak dokonując wyboru terminu polowania należy zdawać sobie sprawę z jednej niezwykle istotnej rzeczy, która może mieć bardzo duży wpływ na ostateczny rezultat polowania, a mianowicie na to co się dzieje w danym momencie na polach uprawnych. Chodzi tu w szczególności o sytuację z kukurydzą. Stojąca na polach kukurydza skutecznie wyciąga zwierzęta z lasu (szczególnie dziki) co ma bezpośredni wpływ na wynik polowania. Dzieje się tak ponieważ pole kukurydzy jest dla nich miejscem bogatym w pożywienie i jednocześnie idealnym schronieniem, a wypędzenie stamtąd dzików jest właściwie niemożliwe. Zbiór kukurydzy ma miejsce zwykle w połowie listopada, jednak przy niesprzyjających warunkach pogodowych może się przedłużyć nawet do drugiej połowy grudnia.